Zalety domów energooszczędnych

Domy energooszczędne stosują rozwiązania, które obniżają wydatki na ogrzanie wnętrza. Ich budowa wiąże się ze znacznie większymi wydatkami w fazie realizacji inwestycji w porównaniu z tradycyjnym budownictwem. Jednak wysoki koszt budowy domu energooszczędnego szybko się zwraca w postaci niższych rachunków i kosztów eksploatacji. Jest to główny aspekt przemawiający za budowaniem tego typu budynków. Są też i inne ważne zalety domów energooszczędnych. Przede wszystkim, wysoki komfort cieplny, który zależy od temperatury i wilgotności.
Podstawową zaletą tych budynków są szczelne i ciepłe przegrody. Wszystkie zewnętrzne ściany, podłogi, stropy, okna charakteryzują się niskim współczynnikiem przenikania ciepła U. Zapewnia to stałą i stosunkowo wysoką temperaturę wewnętrznej powierzchni ściany, co ma pozytywny wpływ na odczuwanie komfortu cieplnego. Dobre zaizolowanie przegród zewnętrznych zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni na przykład za meblami przystawionymi do ściany.
W standardzie energooszczędnym wszystkie elementy zewnętrznej powłoki budynku są szczelne, praktycznie wyeliminowane są wszystkie nieszczelności okien i przegród zewnętrznych. Dlatego tak ważne jest zastosowanie mechanicznej wentylacji. Zapewnia on stałą wymianę powietrza zewnętrznego i usuwa powstałe zanieczyszczenia. Ta technologia sprawia, że jakość powietrza wewnętrznego jest bardzo wysoka a odzysk ciepła z powietrza wywiewanego pozwala ograniczyć do minimum straty ciepła na wentylację. Zastosowanie filtrów w układzie wentylacji sprawia, że powietrze wewnątrz budynku jest świeże i zarazem wolne od wszelkich pyłków, co ma korzystny wpływ zwłaszcza dla alergików.
Ponadto taka stała wymiana powietrza umożliwia zachowanie odpowiedniej jego wilgotności (poniżej 45%) a to z kolei ogranicza rozmnażanie się roztoczy zimą i daje poczucie komfortu. Dom energooszczędny daje także wysoki komfort akustyczny. Szczelnie zaizolowane przegrody zewnętrzne wytłumiają hałas emitowany na zewnątrz budynku.
Dom energooszczędny ma wiele zalet dlatego coraz częściej spotykamy się z projektami takich budynków.