Dach jest jedną z ważniejszych konstrukcji budynku. Jego wykonanie wiąże się ze sporym wydatkiem i to od jego konstrukcji zależy zagospodarowanie poddasza. Dlatego wybór dachu powinien być starannie przemyślany. Istnieje wiele kryteriów, na podstawie których możemy podzielić konstrukcje dachów i według których możemy dokonywać wyboru dachu. W zależności od kąta nachylenia wyróżniamy dachy:
• płaskie - na ogół bez więźby dachowej, potocznie zwane tarasowymi,
• pochyłe (strome i wysokie) - o wyraźnym spadku połaci,
• łamane - o dwóch kondygnacjach połaci, różnym kącie nachylenia, oddzielonych od siebie załamaniem, gzymsem lub ścianką,
• wygięte - o powierzchniach krzywych lub zwichrowanych.

Możemy także podzielić dachy pochyłe na:
• jednospadowe (jednopołaciowe, pulpitowe),
• dwuspadowe (dwupołaciowe, siodłowe),
• wielospadowe (wielopołaciowe).
Z kolei dachy dwuspadowe i czterospadowe możemy podzielić na dachy:
• naczółkowe - z małymi trójkątnymi połaciami ścinającymi od góry szczytu,
• półszczytowe - ich odmianą jest dach podhalański,
• pogrążone - wklęsłe, wgłębione,
• pilaste, składające się z szeregu dachów dwuspadowych, o połaciach nachylonych pod różnym kątem.
Koszt dachu zależy od stopnia skomplikowania jego kształtu, co wpływa na ilość zużytych materiałów. Weźmy na przykład - budynek bez łamanych dachów – przy jego projektowaniu znacznie łatwiej jest zaplanować dokładną ilość materiału pokryciowego do wyłożenia nieskomplikowanej powierzchni. W przypadku wybrania dachu bogatego w skosy pojawia się problem odpadów materiałowych. Im bardziej skomplikowany jest kształt dachu tym koszt jego budowy staje się droższy. Uwzględnijmy także warunki klimatyczne miejsca budowy domu, szczególnie ważne jesienią i zimą. Dlatego zanim wybierzemy jego formę, przeanalizujmy zalety i wady różnych typów dachów podczas eksploatacji, wstępnie dobierzmy materiał połaciowy i w miarę precyzyjnie obliczmy jego potrzebną ilość. Od wyboru dachu zależą dalsze koszty związane z budową domu. Każdy dach musi być zrobiony dokładnie i starannie, więc jego wykonanie trzeba powierzyć sprawdzonym fachowcom.